Üretim emir değil, gönül ve plan işidir

Demokrat Parti Sözcüsü, İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmeliğin tarımda izin almadan üretim yapma döneminin sona erdiğini işareti olduğunu belirterek, kararın eksik ve hatalı olduğunu söyledi.

Bu sistemin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için Tarım Bakanlığı’nın taşra teşkilatının çok iyi bölge ve alan bilgisine sahip olması gerektiğini, ne yazık ki, mevcut durumda Bakanlığın kurumsal kapasitesi bu ihtiyacı karşılamaktan uzakta olduğunu ifade eden Haydar Altıntaş, “Ayrıca, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olmayan arazilerin durumunun tespiti konusunda da sorunlarla karşılaşabilmesi kuvvetle muhtemeldir. Miras gibi sebeplerle kayıt dışı kalan bu arazilerin nasıl izleneceği ve denetleneceği önemli bir konudur” dedi. Altıntaş yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi: “Üretim emir işi değil, gönül ve plan işidir. İktidarın politikalarında bu tür taktik adımlar yerine paradigmatik bir değişiklik olmadığı sürece, tarım politikalarımızda iyileşme olmasını beklemek beyhude olacaktır.”

Yukarı Çık